. ⭕️ تمامی فرکانس های مسیر ماهواره ای یاهست به روز شده در 6 بهمن 1398 فرکانس ه…


.
⭕️ تمامی فرکانس های مسیر ماهواره ای یاهست

به روز شده در 6 بهمن 1398

فرکانس هایی که کلمه [DVB-S2] دارند فقط با رسیور های HD قابل دریافت هستند و فرکانس هایی که کلمه [Persian] دارند، شامل شبکه های فارسی زبان هستند:

10845 V 27500 [DVB-S] [Persian]
10887 V 27500 [DVB-S] [Persian]
11669 V 45000 [DVB-S2]
11747 H 27500 [DVB-S2]
11766 V 27500 [DVB-S] [Persian]
11785 V 27500 [DVB-S2]
11842 V 27500 [DVB-S]
11881 V 27500 [DVB-S] [Persian]
11938 H 27500 [DVB-S2]
11958 V 27500 [DVB-S] [Persian]
11977 H 27500 [DVB-S2]
11996 V 27500 [DVB-S] [Persian]
12015 H 27500 [DVB-S2]
12034 V 27500 [DVB-S2] [Persian]
12054 H 27500 [DVB-S2]
12073 V 27500 [DVB-S] [Persian]
12475 H 27500 [DVB-S] [Persian]
12594 V 27500 [DVB-S] [Persian]

جالب اینجاست که بیش از نیمی از فرکانس های مربوط به این جهت، متعلق به فارسی زبانان است!

#یاهست #ماهواره #شبکه
#yahsat #tv #turkenenalem #expressam6
#ترکمنعالم #اکسپرسSource
یاهست ,ماهواره ,شبکه
,yahsat ,tv ,turkenenalem ,expressam6
,ترکمنعالم ,اکسپرس